‘We kunnen het verschil maken’

Ook in 2019 zijn we weer actief geweest om onze ‘samen, snel en makkelijk schulden oplossen’ en de schuldenvrije maatschappij invulling te geven. Het is fijn om op verschillende manieren een bijdrage te kunnen leveren die echt wat verandert voor mensen. In 2019 hebben we ons gericht op verschillende doelgroepen.

Hulp voor mensen zonder woning en werk Samen met Springplank en de Kredietbank Nederland (KBNL) werken we aan een oplossing voor een doelgroep waarvoor het misschien nog wel moeilijker is om uit de schulden te komen dan voor anderen; mensen zonder woning en werk. In de pilot begeleidt Springplank de kandidaten naar werk en woning. Samen met een paar collega’s van Janssen & Janssen nemen we het oplossen van de schulden voor onze rekening. Hoe we dat doen? Het doel is schulden in overleg met de schuldeisers af te kopen. Hiervoor hanteren we de NVVK regels, we zijn zelfs opgenomen in het innovatielab van de NVVK. Dit helpt en bijna alle schuldeisers staan ervoor open om samen te komen tot een oplossing. Als we met alle schuldeisers een akkoord bereiken, verstrekt KBNL een saneringskrediet. Springplank blijft de kandidaat begeleiden zodat de lening wordt afgelost. Op deze manier hebben we al drie trajecten succesvol afgesloten; een enorme belangrijke stap voor mensen die proberen hun leven weer op de rit te krijgen. We wensen hen dan ook alle succes toe.

Meer aandacht voor loonbeslag

Nieuwe middelen als budgetcoaching en advisering van werkgevers ter voorkoming (of herhaling) van beslag op het loon van werknemers zorgen ervoor dat alle betrokken partijen écht stappen kunnen zetten naar een zorgeloze toekomst.

Medewerkers met schulden Een andere doelgroep waar we ons op richten zijn werkgevers. 62 procent van de werkevers heeft namelijk medewerkers in dienst met financiële zorgen of schulden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. Wij komen bij deze werkgevers op het moment dat we loonbeslag leggen. Heel graag willen we dat voorkomen en dat kan door mensen eerder hulp te bieden. Janssen & Janssen heeft een aantal collega’s opgeleid tot budgetcoach. Als we bij een werkgever komen om loonbeslag te leggen, gaan we het gesprek aan met iemand van HR. We leggen uit wat de gevolgen zijn; gemiddeld kost een medewerker met financiële zorgen een werkgever 13.000 euro per jaar. Omdat we merken dat veel werkgevers het lastig vinden met een medewerker in gesprek te gaan, gaan we in 2020 nadrukkelijker inzetten op het geven van een workshop of een training. Dit doen we in samenwerking met DiFfit.

Davey kreeg hulp van één van onze budgetcoaches:

‘Na jaren kan ik weer zelf mijn administratie bijhouden. Er is rust.’

Hulplijn 0800-8115 In 2019 is subsidie toegekend voor het opzetten van een laagdrempelige telefonische hulplijn om mensen met financiële problemen eenvoudig door te verwijzen en mogelijk zelfs aan te melden bij het juiste loket van de gemeente. Omdat in 2019 Geldfit en de Nederlandse Schuldhulproute zeer stevig op de kaart gezet zijn, hebben we contact met hen gezocht om de telefoonlijn te koppelen aan deze andere initiatieven die een vergelijkbaar doel hebben. Dit heeft in 2019 voor vertraging in het project gezorgd maar zal in 2020 leiden tot het duurzamer kunnen neerzetten van 115.

Corp Support In 2019 heeft Corp Support al haar prestatiedoelstellingen, die door haar opdrachtgevers waren gesteld, behaald. Daarmee heeft Corp Support bewezen dat ze ook nog scherpere doelstellingen kan realiseren. Bovendien maatschappelijk verantwoord, omdat het aantal ontruimingen voor de klanten van Corp Support ook drastisch daalde. Los daarvan heeft 2019 voor Corp Support in het teken gestaan van nieuwe diensten ontwikkelen. Detachering is daarin een succesvol product gebleken.

Exquis Bewindvoering In 2019 heeft ons zusterbedrijf Exquis Bewindvoering een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Het kantoor is sterk gegroeid, heeft veel nieuwe verwijzers en in 2019 is ook een eerste personeelslid aangenomen. Hiermee is Exquis klaar voor verdere groei in 2020.

Naast al deze bovenstaande activiteiten hebben we verschillende presentaties en workshops gegeven. Aan schuldhulpverleners, op bibliotheken en scholen. Op deze manier delen we onze kennis en dragen we bij aan het oplossen van schulden. Al deze activiteiten kunnen het verschil maken in het leven van mensen; het bijdragen aan het oplossen van schulden geeft een enorme voldoening.