Klanttevredenheidscijfer opdrachtgevers

2020: 8,3

2019: 8,4

SAMENVATTING KERNCIJFERS:

In de bijzondere tijd waarin we veelal vanuit huis hebben gewerkt, tonen onze cijfers aan dat we een stabiele en gezonde organisatie zijn. We hebben 2020 afgesloten met een positief resultaat.

  • Het tevredenheidscijfer van opdrachtgevers is nagenoeg gelijk gebleven.
  • Het tevredenheidscijfer van klant-debiteuren is met een paar tienden gedaald. Werk aan de winkel dus!
  • De belangrijkste ratio's binnen onze branche zijn de liquiditeits- en solvabiliteitsratio's. Daarmee zitten we nog vér boven de norm.
  • Het aantal klachten is enorm gedaald.

We zien altijd ruimte voor verbetering, maar zijn trots op deze resultaten en op onze collega’s die zich snel hebben kunnen aanpassen naar de nieuwe werksituatie! Dat vraagt om verantwoordelijk, in beweging zijn en samenwerken.

Klanttevredenheidscijfer klant-debiteuren

2020: 7,8

2019: 8,1

Ebita

2020: 1.275

2019: 1.620

Norm vereist door BFT = 1%

Liquiditeitsratio

2020: 2,11%

2019: 2,43%

Norm vereist door BFT = 25%

Solvabiliteitsratio

2020: 57%

2019: 61%

Personeel 2020

Het medewerkersbestand is in 2020 gedaald met 15,5%, van 135 medewerkers in januari naar 114 in december. Dit vertaalt zich door naar een daling van 17,9 FTE. De vrouw-man verhouding was in 2019 68% vrouwen tegenover 32% mannen. Eind 2020 is deze verhouding 59% vrouwen tegenover 41% mannen. De gemiddelde leeftijd in 2020 is 43 jaar.

Aantal ambtshandelingen

Exploten 2020: 67.935

Exploten 2019: 68.160

Ziekteverzuim

2020: 2,1%

2019: 2,0%

Deze pagina delen?